Thursday, August 07, 2008

Calling to China

The 011 = US exit code. It must be dialed first for all international calls made from the USA or Canada.

86 = the country code for China.

The city code the region of Beijing is 10. But, for a cell, that does not matter.

In China they have area codes of 2 to 4 digits.
In China, the phone numbers are from 6 to 8 digits.

Area Codes:
Anshan 412
HuaiYin 517
Tianjin 22
Beijing 10
Jilin 432
Weifang 536
Changchun 431
Jinan 531
Wuhan 27
Chengdu 28
Nanjing 25
Wuxi 510
Chongqing 23
Ningbo 574
Xi'an 29
Dalian 411
Qingdao 532
Xiangfan 710
Guangzhou 20
Shanghai 21
Yangzhou 514
Hangzhou 571
Shenyang 24
Yantai 535
Harbin 451
Suizhou 722
Zaozhuang 632
Huaibei 561
Tai'an 538
Zibo 533

To dial to China from USA, as we have a cell, I think, dial:

011 + 86 + 13520815205

No comments: